bnr-red.jpg

FeverScreener

Terminal za mjerenje tjelesne temperature na daljinu

Služi za prevenciju širenja zaraze i automatski mjeri temperaturu svim radnicima i posjetiocima pri ulasku u objekat. Povišena tjelesna temperatura je jedan od simptoma COVID-19 U slučaju povišene temperature, terminal momentalno pali audio alarm i obavještava obezbjeđenje putem cloud portala. Ne-kontaktno mjerenje temperature bez ljudskog prisustva smanjuje rizik prenosa zaraze na druge osobe.

slika-skener.jpg

Zaštita ljudi

Biometrijski terminal sa termalnim senzorom prepoznaje lica osoba i mjeri njihovu tjelesnu temperaturu sa preciznošću od ÷ /- 0,3°C sa udaljenosti od 0,5 do 0,7 metara. Terminal radi također sa NFC beskontaktnim karticama. 

Prepoznavanje lica

Terminal prepoznaje biometrijske značajke registrovanih osoba usa preciznošću od > 99,5%. Sa dual kamerom, uređaj može razlikovati žive osobe od 2D slika ili videa.

Cloud platfoma

Terminal se povezuje na internet putem WiFi i sigurno skladišti sva lica i registrovane pristupe na cloud. Sentiner cloud omogučuje pred registraciju ovlaštenih osoba za biometrijsku identifikaciju i daljinsko nadgledanje neovlaštenih ulaza u područje. Cloud je u EU i sljedeći naše smjernice upotreba sustava je u potpunosti u skladu s GDPR-om

Integracija

Naša SW kompanija je dugo več fokusirana na poboljšanju biometričkih i termometričkih parametaraopreme. Naš tim programera koji rade na razvoju istih su sposobni da osiguraju integraciju biometričkih terminala u druge aplikacije i uređaje po vašim željama i potrebama.

 

BROŠURA

SINIŠA Bošnjak | Marketing and sales director | +387 30 33 55 88 | +387 63 420 227 | prodaja@outdoormedia.ba | sinisa.outdoormedia@gmail.com

Outdoor media d.o.o. - Sva prava pridržana